април 7, 2023

Одбележување на Недела на хигиенизација (08-15 април 2023 година)

Црвениот крст на Република Северна Македонија, во периодот од 08 до 15 април 2023 година согласно календарот на традиционални активности, ќе ja одбележи Неделата на хигиенизација, под мотото “ Хигиената – лична обврска за колективно здравје”.

Промоцијата на хигиената е основен дел од активностите за вода и санитација на Меѓународната федерација на друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина. Целта е да се зголемува свеста за јавното здравје и превенција на  болести поврзани со лошите хигиенски практики. Податоците на Светската здравствена организација покажуваат дека 1,7 милиони смртни случаи годишно се припишуваат на небезбедна вода, санитација и хигиена. 

Со цел заеднички да придонесеме во подигање на јавната свест за важноста од правилна и редовна хигиена кај младата популација, општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје ќе споделуваат објави на социјалните мрежи и ќе организираат едукативни работилници и предавања за промоција на хигиена на деца и наставници од градинки и основни училишта.

 

< врати се назад