декември 12, 2018

Одржана обука на тренери – мултипликатори за психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во итни состојби

Во периодот 7-9 декември во Белград, Србија, претставници од Црвен крст на Република Македонија, Србија и Хрватска имаа обука за примена на модули за обука на волонтери и вработени за психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во итни состојби. Од Црвен крст на Република Македонија учествуваа 7 претставници кои дадоа допринос во финализирање на тренинг модул кој е изготвен од страна на Универзитетот на Инсбрук а е наменет за сите организации и институции кои се вклучуваат во операции за помош во време на вонредни ситуации, со примарен акцент на Националните друштва на Црвениот крст. Во периодот од наредните два месеци Универзитетот на Инсбрук ќе ги финализира алатките и ќе го промовира тренинг материјалот за официјална употреба по што сите Национални друштва ќе имаат можност истиот да го интегрираат во модулите за обуки на волонтери и вработени во тековното работење.

Обуката се спроведе во рамките на проектот „Психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во комплексни итни ситуации“ финансиски поддржан од ЕУ. Повеќе информации за проектот на www.pfa-ce.eu .

< врати се назад