септември 14, 2013

Одржана регионална конференција за Истражување на хуманитарно право организирана во Мостар

image002Во рамките на програмата за Истражување на хуманитарно право, претставник на Црвен крст на Република Македонија (ЦКРМ) и Бирото за развој на образование кој воедно е и партнер за реализација на оваа програма од 04 – 08 септември 2013 година присуствуваа на регионалниот состанок за Истражување на хуманитарно право (ИХП) организиран од страна на Меѓународниот Комитет на Црвен крст (МКЦК) во Мостар, Босна и Херцеговина. На конференцијата присуствуваа координаторите – претставници од Министерствата за образование од регионот и претставници од националните друштва кои го имплементираат проектот преку националните образовни програми од повеќе земји од регионот и тоа: Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Естонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Словенија, Република Српска, Полска и претставници од МКЦК Белград и Босна и Херцеговина, како и претставници од Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина.

На конференцијата, која траеше три дена се дискутираше за постигнувањата и имплементацијата на оваа програма во поединечните национални друштва и соработката со Министерствата за образование, се дискутираше за потребата од заедничките соработки помеѓу двете институции, за унапредување на програмите, како и за развој на електронски систем на учење и дообука на професорите за имплементација на ИХЛ програмата. Исто така, беше презентиран и моделот за Хуманитарна едукација од страна на претставници од Меѓународната Федерација на Друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина кој се повеќе започнуува со имплементација од страна на националните друштва. Беше потенцирана можноста и потребата од заедничка соработка во делот на аплицирање за поддршка од страна на европските фондови, како и поставување на одржливост на програмите и воспоставување на систем за едукација преку високошколските институции во државата.image002Во рамките на програмата за Истражување на хуманитарно право, претставник на Црвен крст на Република Македонија (ЦКРМ) и Бирото за развој на образование кој воедно е и партнер за реализација на оваа програма од 04 – 08 септември 2013 година присуствуваа на регионалниот состанок за Истражување на хуманитарно право (ИХП) организиран од страна на Меѓународниот Комитет на Црвен крст (МКЦК) во Мостар, Босна и Херцеговина. На конференцијата присуствуваа координаторите – претставници од Министерствата за образование од регионот и претставници од националните друштва кои го имплементираат проектот преку националните образовни програми од повеќе земји од регионот и тоа: Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Естонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Словенија, Република Српска, Полска и претставници од МКЦК Белград и Босна и Херцеговина, како и претставници од Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина.

На конференцијата, која траеше три дена се дискутираше за постигнувањата и имплементацијата на оваа програма во поединечните национални друштва и соработката со Министерствата за образование, се дискутираше за потребата од заедничките соработки помеѓу двете институции, за унапредување на програмите, како и за развој на електронски систем на учење и дообука на професорите за имплементација на ИХЛ програмата. Исто така, беше презентиран и моделот за Хуманитарна едукација од страна на претставници од Меѓународната Федерација на Друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина кој се повеќе започнуува со имплементација од страна на националните друштва. Беше потенцирана можноста и потребата од заедничка соработка во делот на аплицирање за поддршка од страна на европските фондови, како и поставување на одржливост на програмите и воспоставување на систем за едукација преку високошколските институции во државата.image002Во рамките на програмата за Истражување на хуманитарно право, претставник на Црвен крст на Република Македонија (ЦКРМ) и Бирото за развој на образование кој воедно е и партнер за реализација на оваа програма од 04 – 08 септември 2013 година присуствуваа на регионалниот состанок за Истражување на хуманитарно право (ИХП) организиран од страна на Меѓународниот Комитет на Црвен крст (МКЦК) во Мостар, Босна и Херцеговина. На конференцијата присуствуваа координаторите – претставници од Министерствата за образование од регионот и претставници од националните друштва кои го имплементираат проектот преку националните образовни програми од повеќе земји од регионот и тоа: Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Естонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Словенија, Република Српска, Полска и претставници од МКЦК Белград и Босна и Херцеговина, како и претставници од Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина.

На конференцијата, која траеше три дена се дискутираше за постигнувањата и имплементацијата на оваа програма во поединечните национални друштва и соработката со Министерствата за образование, се дискутираше за потребата од заедничките соработки помеѓу двете институции, за унапредување на програмите, како и за развој на електронски систем на учење и дообука на професорите за имплементација на ИХЛ програмата. Исто така, беше презентиран и моделот за Хуманитарна едукација од страна на претставници од Меѓународната Федерација на Друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина кој се повеќе започнуува со имплементација од страна на националните друштва. Беше потенцирана можноста и потребата од заедничка соработка во делот на аплицирање за поддршка од страна на европските фондови, како и поставување на одржливост на програмите и воспоставување на систем за едукација преку високошколските институции во државата.

< врати се назад