март 8, 2019

Одржана5-та регионална средба за проектот „Психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во комплексни итни ситуации“

Во рамките на проектот „Психолошка прва помош и психосоцијална  поддршка во комплексни итни ситуации“ поддржан од ЕУ во период 07-08,03,2019 година во Скопје, се одржа петтиот  координативен состанок со партнерските организации учесници во проектот. Претставници од Црвениот крст на Република Македонија, Италија, Австрија, Србија, Словенија и Хрватска како и Универзитетот на Инзбрук, имаа можност да ги евалуираат досегашните активности и да договорат насоки за претстојниот период.

< врати се назад