март 30, 2020

Оперативен центар на Црвен Крст на Република Северна Македонија

 

Оперативниот центар за одговор при катастрофи на Црвен крст на РСМ кој се наоѓа во Момин Поток континуирано, на дневна основа (24/7) ја следи и анализира состојбата поврзана со COVID19, одржува комуникација и координација со државните институции и организации вклучени во системот за управување со кризи, ги координира активностите на ООЦК/ЦКГС а воедно и континуирано комуницира и се координира со Регионалната канцеларија на МФЦК/ЦП во Будимпешта како и Националните Друштва на Црвен крст во регионот.

< врати се назад