септември 21, 2023

ПХВ недела

Секоја година од 21 до 27 септември се одбележува ПХВ неделата која има за цел промоција на мир, толеранција, соживот и ненесилство.

Оваа година ќе се организира трибина на која ќе се зборува за булингот, за насилството во училиштето, видиливо и скриено и ќе се стави акцент на постоење на истото и начините на кои може да се превенира, стопира и изолира.

👉На трибината ќе се вклучат ученици, родители, наставници и училишени психолози! 

👌На трибината ќе бидат прикажани кратките филмчиња изработени од страна на волонтерите од ПХВ циклус 2023 година.

< врати се назад