мај 2, 2018

ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПХВ ИНСТРУКТОРИ

Од 27 до 29 април се оддржа дводневна подготвителна работилница за инструктори во рамките на ПХВ програмата. Целта на истата беше евалуирање на 150 мали проекти кои беа поднесени во ПХВ канцеларијата на 20 април од страна на младинците и нивните дисеминатори. Инструктори поделени во тимови по двајца ги читаа и ги евалуираа проектите според однапред дадени критериуми. Целата работилница помина многу инспиративно заради читањето на малите проекти и заради сваќањето, повторно какви добри и големи дела праваат младинците на возраст од 13 до 17 години кога се ставаат во формат кој добро функционира. Тимот се подготви и за финална работилница каде 60 младинци и десетина дисеминатори ќе имаат можност да добијаат продлабочени занаења за тимската работа, културата како систем од вредности и Црвениот крст.

 

< врати се назад