септември 19, 2017

Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проекти за здруженија на граѓани во земјата

Почитувани,

 

Црвениот крст на Република Македонија и ЗГ Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземи акција за социјална инклузија на старите лица, финансиран од Европската Унија објавува Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проектни за здруженија на граѓани во земјата. Документацијата за поднесување на понудите е дадена во прилог:

 

Црвен крст на Република Македонија и Хуманост

< врати се назад