август 6, 2021

Помош за опожарени семејства

На територијата на општина Прилеп беснеат неколку пожари, а од најголем ризик е на правецот Топлица-Ракле-Никодин и село Смолани каде гори нискостеблеста шума. На 05.08.2021 година локализиран е и пожар во населбата Варош каде изгорени се 4 бараки и 11 лица се останати без покрив над главата. Во координација со локалните институции лицата се сместени во ученичкиот дом Орде Чопела. Општинската организација на Црвен крст Прилеп според моменталните потреби на опожарените семесјтва им обезбеди облека и средства за лична хигиена чија дистрибуција е извршена од тимовите на Општинската организација на Црвен крст Прилеп.

 

< врати се назад