мај 15, 2019

Посета на Хрватски Црвен крст

На покана на Извршниот претседател на Хрватскиот Црвен крст Роберт Маркт, Генералниот секретар на Црвен крст на Република Македонија д-р Саит Саити во периодот од 9 до 11.05.2019 година, го посети Хрватскиот Црвен крст. Посетата претставува конкретен чекор кон зајакнување на соработката во регионот, особено имајќи ги во предвид сличните хуманитарни предизвици со кои се соочуваат Националните друштва,заедничката историја, традиција и култура на населението.

На 11.05.2019 Генералниот секретар учествуваше на 11-та седница на Главниот одбор на Хрватски Црвен крст каде имаше можност да сподели искуства и подетално да се запознае со начинот на работа и третирањето на темите од интерес на Хрватскиот Црвен крст. За време на состанокот, помеѓу другите теми, се дискутираше и за продлабочување на соработката помеѓу двете национални друштва и се иницираа конкретни активности. Кон крајот на годината или во почетокот на 2020-та година иницирано е одржување на заедничка седница на Главниот одбор на Хрватски Црвен крст и Раководниот одбор на Црвен крст на Република Македонија. Имајќи во предвид дека Хрватски Црвен крст е национално друштво кое има искуство во аплицирање и менаџирање на проекти поддржани од Европската Унија, иницирана е посета на вработени лица кои се одговорни за проектното работење на Хрватскиот Црвен крст до крајот на годината во Црвениот крст на Република Македонија и одржување на состанок со вработените за размена на искуства.

Во текот на вториот ден Генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија присуствуваше на отворањето на 23-от Државен натпревар по прва помош кој се одржа во градот Нашице во периодот од 10 до 12.05.2019 година.

Во текот на третиот ден беше одржана посета на Градското друштво на Црвен крст Осијек и Центарот за едукација на градското друштво на Црвениот крст Осијек во Ораховица. Во овој центар секоја година традиционално се одржуваат обуки за млади волонтери и за време на посетата се заклучи да се поканат претставници од Црвениот крст на Република Македонија да учествуваат на следниот младински камп.

< врати се назад