декември 29, 2020

ПОВИК за ангажирање на експерт за истражување на пазарот со цел извршување на работни задачи

ПОВИК за ангажирање на експерт за истражување на пазарот со цел извршување на работни задачи

За спроведување на истражување на пазарот во Скопје и Дојран

Црвениот Крст на Република Северна Македонија објавува повик за ангажирање на експерт за подготовка на студии на истражување на пазарот во Скопје и Дојран за Социјално-медицински центри, за потребите на проектот ,, Развој на деловни услуги  за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’- проект поддржан од деловно партнерство на ЦКРСМ и Австриска Агенција за Развој, Австриски Црвен Крст и Швајцарски Црвен Крст.

Целиот оглас може да го пронајдете на следниот линк.

Заинтересираните лица, најдоцна до 08.01.2021, потребно е да аплицираат:

Електронски на следната е-адреса: komisijazanabavki@redcross.org.mk со назнака Повик за ангажирање на експерт за истражување на пазарот.

Избраните кандидати ќе бидат известени, по електронски пат, најдоцна 3 дена по изборот на експерт за спроведување на истражување на пазарот во Скопје и Дојран

< врати се назад