декември 30, 2020

Повик за ангажирање на маркетинг компанија со цел извршување на работни задачи

Подготовка на маркетинг стратегија за сервис Итно Копче

Црвен Крст на Република Северна Македонија објавува повик за ангажирање на маркетинг компанија , за креирање и развој на маркетинг стратегија за нудење на економски одржлива услуга за Итно Копче (ИК) во Скопје, Северна Македонија, за потребите на проектот ,, Развој на деловни услуги  за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’- проект поддржан од деловно партнерство на ЦКРСМ и Австриска Агенција за Развој, Австриски Црвен Крст и Швајцарски Црвен Крст.

Целиот оглас може да го пронајдете на следниот линк.

Заинтересираните лица, најдоцна до 11.01.2021, потребно е да аплицираат:

Електронски на следната е-адреса: komisijazanabavki@redcross.org.mk со назнака Повик за креирање на маркетинг стратегија за Итно Копче

Избраните кандидати ќе бидат известени, по електронски пат, најдоцна 3 дена по изборот.

< врати се назад