март 24, 2016

Предавање на хуманитарна помош за мигрантите

Во напорите кои се преземаат од страна на државата за обезбедување  на хуманитарна поддршка за мигрантите кои транзитираат низ Македонија, активно е вклучен Црвениот крст на РМ кој обезбедува итна прва помош и материјална поддршка за мигранското население.

Во таа насока Владата на Република Бугарија обезбеди донација на Владата на Република Македонија која се состои во  храна и вода за пиење во вкупна вредност од 13.416 евра.

Дистрибуцијата на хуманитарната помош наменета за мигрантите ќе ја  реализира Црвениот крст на Република Македонија.

Хуманитарната помош ќе се предаде денес во 16.30 часот во магацинот на Црвениот крст на РМ во Момин Поток, Скопје.

< врати се назад