мај 18, 2017

“Предизвици и практики на соработката меѓу граѓанското општество и бизнис”

Стопанската комора на Северо-Западна Македонија и Фондацијата за развој на образованието и културата Албиз на 17 мај 2017 година во Скопје организираше завршна конференција “Предизвици и практики на соработка меѓу граѓанското општество и бизнис”.

Конференцијата беше организирана од страна на Aлбиз Фондацијата и СКСЗМ во рамките на проектот “Финансиска одржливост на НВО преку соработка со бизнис секторот”.

Целта на проектот беше да се придонесе за одржливоста на граѓанското општество во земјата преку зголемување на финансиската независност на невладините организации со цел развој на нивниот капацитет, да се мобилизираат дополнителни средства за поддршка на потребите на целните групи (со НВО фокус – НВО кои работат со маргинализирани групи).

На самата конференција излагање имаше и генералниот секретар на Црвениот крст на д-р Саит Саит кој зборуваше за соработка на оваа организација со приватни компании.

< врати се назад