декември 25, 2023

“Психо-социјална поддршка и Прва Психолошка Помош при кризни настани и итни состојби”

Центарот за ментално здравје и психо-социјална поддршка на Црвениот крст на Република Северна Македонија во соработка со Комората на психолози на РСМ, во периодот од 22 до 24.12.2023 година,  одржа тренинг на тема Психо-социјална поддршка и Психолошка прва помош, со поддршка на Меѓународната Федерација на националните друштва на Црвен крст и Црвената полумесечина.

На тренингот беа присутни 22 учесници од Националниот тим за Психо-социјална поддршка, од Црвен крст на град Скопје, ООЦК Кичево, ООЦК Кавадарци, ООЦК Гостивар, ООЦК Охрид и ООЦК Струга.

Целта на тренингот беше да се зајакнат капацитетите на националниот тим за психо-социјална поддршка. Тренингот беше од партиципативен и практичен пристап и се опфатија клучни теми: Кризни настани и итни состојби / Психо-социјална поддршка, Стрес и справување со стрес, Психо-социјална поддршка во заедницата, Принципи на ПСП и Хобфол, Психо-социјална поддршка за деца, Прва Психолошка помош итн.

Посебен акцент се стави на темата “Поддршка за волонтери и вработени / грижа за себеси и меѓусебна поддршка”.

Учесниците имаа можност да ги продлабочат своите знаења за психо-социјална поддршка и прва психолошка помош при кризни и итни состојби. Оваа активност ги зајакна капацитетите на учесниците кои понатаму ќе реализираат и имплементираат активности за прва психолошка помош и психо-социјална поддршка. Учесниците обучени за психо-социјален одговор при кризи, се дел од компонентата за справување и дејствување во кризи на Центарот на Ментално Здравје и Психо-социјална поддршка.  

< врати се назад