февруари 11, 2019

Пунктот за бездомници

Пунктот за бездомници и оваа година ги отвори вратите на лицата на кои тоа им беше и сеуште им е најпотребно. Истиот е опремен е со 40 легла и поддржан од Градот Скопје. Освен редовното работење во вторник и петок, пунктот во месец Декември и Јануари функционираше 24 часа и во него бездомните лица и лица кои имаат потреба ги користеа услугите на пунктот.

За време на месец Декември и Јануари, 44 денови во пунктот преспивале 44 бездомни лица од кои 16 се нови. Вкупна бројка на преспивања е 595 за овој период.

За да биде успешно завршена работата, беа ангажирани 16 волонтери и дел од стручната служба.Црвениот крст и понатаму е активен во ублажување на последиците од студеното време.

< врати се назад