ноември 5, 2018

Работен состанок координатори за менаџирање со катастрофи

Во организација на Црвен крст на Бугарија и Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена Полумесечина, во периодот од 31.10. до 3.11.2018 година во Софија се одржа  работен состанок на координаторите за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи на Националните Друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина.

Целта на работниот состанок  беше размена на практики и искуствата на НД од регионот со акцент на поплави, подготовка на стандардни оперативни процедури за Националните тимови за одговор во случај на катастрофи, СОП за членовите на регионалните тимови за одговор во случај на катастрофи како и подготовка на идни планови на полето за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи.

На работниот состанок  се работеше и на подготовка на сценарио за симулациска вежба која треба да се реализира до крајот од месец ноември 2018 во Република Македонија.

 

< врати се назад