јуни 14, 2021

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДИСЕМИНАТОРИ

Во период од 09-11.06.2021 во Центарот за кадри и рекреации “Солферино” во Струга беше спроведена работилница за постојните дисеминатори – волонтери од Општинските организации на Црвен крст на Република Северна Македонија.

Целта на работилницата беше да се надградат постојните капацитети на дисеминаторите од општинските организации со нови знаења и да се дадат насоки за одржување на дисеминациски сесии со специфични целни групи. Во рамките на работилницата акцент беше ставен на објаснување на уредувањето на работата на Црвениот крст на РСМ и одржување на дисеминациски сесии со потенцијални волонтери, потенцијални соработници од профилот на институции, потенцијални донатори од корпоративниот сектор и претставници од медиуми. Работилницата беше спроведена од тим на фасилитатори од Централната канцеларија на Црвен крст на Република Северна Македонија каде темите се реализира преку презентации, дискусии, работа во групи и интерактивни вежби.

 

< врати се назад