мај 16, 2016

РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА НОВИ МОТИВАТОРИ ЗА ДОБРОВОЛНО КРВОДАРИТЕЛСТВО

Од 13-15 мај 2016 година во Струга се одржа работилницата за едукација на нови мотиватори за доброволно крводарителство. На работилницата беа обработени следните теми: Крводарителство во Република Македонија, Тим за координација и работа на Дневен центар за дарување крв, Крв и крвни елементи и актуелности во трансфузионата медицина, Организациони форми на дарување крв-Клуб 25 и Клуб на крводарители, Исхрана според крвни групи, Пренесување на позитивни искуства и примери за доброволно крводарителство  од други држави (прикажување  на спотови   и   филмови за крводарителство ), Психолошки аспекти на крводарителството – со посебен акцент на Комуникацијата, видови комуникација, пречки во комуникација, фактори и чувства за ефективна комуникација, процес на активно слушање и аспекти на тим и тимска работа.

На крајот на работилницата преку квиз прашања се  направи проверка на знаењата на учесниците  за содржините од програмата за обука. Низ процесот на евалуација  сите учесници споделија свои мислења,  впечатоци и сугестии за работилницата  и воопшто за унапредување на крводарителството

< врати се назад