март 5, 2021

Работилница за комуникација за ризици и вклученост на заедниците и одговорност

Во рамките на проектот „Активности за одговор на КОВИД -19 во Република Северна Македонија“ поддржан од Меѓународна Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, во периодот од 01-05.03.2021 година во Струга, се одржа работилница за комуникација за ризици и вклученост на заедниците и одговорност.

На работилницата земаа учество 17 учесници од Општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на Република Северна Македонија. Целта на работилницата се базираше на кодексот за однесување при обезбедување поддршка при катастрофи на Меѓународното Движење на Црвен крст и Црвена полумесечина, и принципите и правилата на Црвен крст и Црвена полумесечина за хуманитарна помош.

Преку ова работилница се потрудивме да дадеме совети и поддршка како да ги подобриме нашите комуникации и информирање во работата со заедниците преку ангажирање и отчетност кои се составен дел на нашите програми и операции. Потребата за унапредување на нашите комуникации, информирање и отчетност, се потенцираат во голем број на операции за обезбедување помош при катастрофи во последните години.

< врати се назад