април 15, 2019

Работна средба на Раководниот одбор на Црвен крст на РМ и Националниот совет на Бугарски Црвен крст

Во период од 12-14.04.2019 година во посета на Бугарски Црвен крст беше делегација од Црвен крст на Република Македонија во состав: Проф. Д-р Ромел Велев – Претседател на Црвен крст на Република Македонија, д-р Саит Саити – Генерален секретар на Црвен крст на Република Македонија, членови од Раководниот одбор на Црвен крст на Република Македонија и претставници од стручна служба.

Делегацијата од ЦКРМ беше пречекана во Централната канцеларија на Бугарски Црвен крст каде добредојде им посака Академик д-р Христо Григоров – Претседател на Бугарски Црвен крст, каде се одржа заедничка работна сесија на претставници на Раководниот одбор на Црвениот крст на Република Македонија и Националниот совет на Бугарски Црвен крст. На работна средба беа презентирани активностите, досегашните постигнувања и се разменија досегашните искуства и практики во работењето како и заеднички активности по одделни области на двете национални друштва. На самата средба се потпиша меморандум за соработка помеѓу Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Битола и регионална организација на Бугарски Црвен крст Шумен и Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Кавадарци и регионална организација на Бугарски Црвен крст Јамбол.

На 13.04.2019 година нашата делегацијата својата посета ја продолжи во Центарот за логистика и обука – Лозен.

< врати се назад