јули 5, 2021

Работна средба со секретарите на ООЦК/ЦКГС

На 05.07.2021 година Црвениот крст на Република Северна Македонија одржа работна средба со секретарите на општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје (ООЦК/ЦКГС). За време на средбата се дискутираше за тековните и претстојните предизвици и активности во повеќе области меѓу кои одговорот на Ковид-19, развојни аспекти на општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје, проектното работење, спроведување на курсеви по прва помош за кандидати за возачи и работни оргнизации , програма за персонална асистенција за поддршка на стари лица и лица со посебни потреби и финансиски аспекти во работењето. Состаноците се одржаа согласно „Протоколите кои произлегуваат од Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот“ пропишани од Владата на РСМ.

< врати се назад