јуни 25, 2019

Работна средба во Армијата на Република Северна Македонија

На 24.06.2019 година делегација на Црвениот крст на Република Македонија, предводена од генералниот секретар д-р Саит Саити имаше работна средба со генерал мајор Васко Ѓурчиновски,  началник на генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија.

Цел на посетата беше дискусија на соработката на Црвениот крст на Република Македонија и Армијата на Република Северна Македонија особено промовирање на меѓународното хуманитарно право и активностите кои ги имплементира Црвениот крст во оваа сфера преку клубот на дисеминатори на ЦКРМ за промоција на МХП во Република Северна Македонија.

Во разговорите исто така беа спомнати и други активности кои ги реализираат Црвениот крст и АРСМ во изминатите години (дисеминација, крводарителство, прва помош и активности при вонредни состојби) и можностите за унапредување на соработката во претстојниот период.

Двете институции истакнаа дека постои можност за уште подобра соработка во блиска иднина и одржување на работна средба со Министерството за Одбрана  со цел уште повеќе да се прецизира соработката во претстојниот период.

< врати се назад