февруари 26, 2024

Реализирана обука за предавачи и демонстратори по прва помош

Црвен крст на Република Северна Македонија во период од 24-25.02.2024 година во просториите на ЦКРСМ одржа обука по прва помош за нови предавачи и демонстратори за наставната програма за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода.

На обуката присуствуваа вкупно 16 кандидати од 6 Општински организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје од кои 6 кандидати за предавачи и 10 кандидати за демонстратори по прва помош. За време на обуката кандидатите земаа активно учество во практичниот дел од обуката, истовремено покажаа голем интерес и знаење што доведе до успешно спроведување на наставата.

Со овие обуки Црвениот крст на РСМ има за цел да создаде нови кадри на квалитетни предавачи и демонстратори кои на правилен и соодветен начин ќе го пренесат своето знаење од областа на прва помош на кандидатите за возачи на моторни возила.

< врати се назад