декември 16, 2013

Реализирана подготвителна работилница во рамки на проектот за Изработка на локален акционен и стратешки план за подобрување на контролата на туберкулоза во општина Валандово

[responsive]ckrm1612[/responsive]

На 13-ти декември 2013 година во Валандово беше реализирана подготвителна работилница во рамки на проектот за Изработка на локален акционен и стратешки план за подобрување на контролата на туберкулоза во општина Валандово финансиран од Министерството за здравство со грант за туберкулоза од Глобалниот Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија.

Проектот користејќи ја методологијата на Заеднички развој на заедниците (методологија на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина) има за цел да ги утврди приоритетите и проблемите во однос на туберкулозата на локално ниво и креирање на издржливи и ефикасни активности кои ќе допринесат за рано откривање на туберкулозата, поголем успех  во  излекувањето и подигнување на јавната свест за ова заболување, а истите ќе влезат во рамки на локалниот акционен план на општина Валандово.

На работилницата присуствуваа претставници од Министерството за здравство,  Црвениот крст на Р. Македонија, општинската организација на Црвениот крст на Валандово, претставник од локалната самоуправа на Валандово, социјални и здравствени претставници, претставници од образовниот сектор.  Работилницата имаше за цел запознавање на присутните со општата состојба со туберкулоза во светот и кај нас, активностите во рамки на Националната стратегија за контрола на туберкулозата и определување на временска рамка за реализација на предвидените активности во рамки на проектот,како и запознавање со обврските на локалниот координатор и претставникот на локалната самоуправа како партнер во имплементацијата на проектот. Со реализација на оваа работилница и официјално беше означен почетокот на реализацијата на проектните активности.

< врати се назад