јуни 10, 2015

Регионален лидерски состанок на Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина во Будимпешта Унгарија

federacija

Во периодот од 3 – 4 јуни, 2015 година делегација на Црвениот крст на Република Македонија предводена од генералниот секретар д-р. Саит Саити учествуваше на регионалниот консултативен лидерски состанок кој се одржа во Будимпешта Унгарија. На состанокот присуствуваа претставници на Меѓународната федерација од Женева и Будимпешта, претставници на Меѓународниот Комитет на Црвен крст како и претставници на повеќе национални друштва од Европа.

На состанокот беа презентирани повеќе содржини како на пример предлог измени на уставот на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и беа водени дискусии околу модалитети за поуспешување на работата на раководниот одбор на Меѓународната Федерација. На работната средба од исто така се дискутираше околу активностите на националните друштва за спроведување на заклучоците од Европската Конференција од Фиренца.

На лидерската средба исто така беше презентирана студијата на случај поврзана со процесот на промени во Италијанскиот Црвен крст како и студии на случај на Британски и Шведски Црвен крст поврзани со имплементација на програмски активности на овие национални друштва. Исто така беа водени дискусии околу промовирање на основните принципи на Движењето по повод одбележувањето на 50 годишнината од донесувањето на 7 принципи Меѓународното Движење на Црвен крст и Црвена полумесечина.

< врати се назад