мај 17, 2021

Секој еден заслужува помош!

Откако започнавме во 2015 година, не престанавме да даваме поддршка на мигрантите и бегалците кои транзитираат низ нашата земја. Преку мобилните тимови на Црвен крст лоцирани на северната и јужната граница, го олеснуваме нивното патешествие со овозможување на директа помош која им е потребна, на лице место. Од почетокот на годината до сега, дистрибуирани се 2 257 пакети со храна, 3 303 топли оброци, поделени се 12 092 шишиња вода и укажани се 2 238 асистенции и интервенции по прва помош. Асистрирани се вкупно 4 822 мигранти во пограничен регион и 656 мигранти и бегалци сместени во Прифатните центри Винојуг и Табановце.  

Продолжуваме понатака! Секој еден заслужува помош!

< врати се назад