февруари 15, 2018

Соработка помеѓу Црвениот крст на РМ и Дирекцијата за заштита и спасување

Денес, на 15.02.2018 година, генералниот секретар на Црвениот крст на РМ, г-дин Саит Саити, оствари средба со Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, г-дин Аднан Џафероски во просториите на Црвениот крст на РМ.

На средбата се дискутираше за досегашната успешна соработка на Црвениот крст на РМ и Дирекцијата за заштита и спасување, како и можностите и активностите кои треба да се превземат за уште поуспешна идна соработка помеѓу двете институции. Имено, Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ, г-дин Саит Саити ја истакна потребата од успешна координација со Дирекцијата за заштита и спасување, како и нивна целосна поддршка во случај на катастрофи и елементарни непогоди, а со цел ублажување и намалување на страдањата на луѓето кои се погодени во тие катастрофи и непогоди преку помагање во оној дел за кој Црвениот крст на РМ е спремен да помогне.

На средбата беше констатирано дека треба да се формираат работни групи од двете институции кои заедно ќе соработуваат и дејствуваат и на тој начин ќе ги трасираат патиштата за успешна идна соработка помеѓу Црвениот крст на РМ и Дирекцијата за заштита и спасување. 

 

< врати се назад