март 16, 2016

Соработка со гранична полиција

Регионалниот Центар за Гранични Работи Север при Министерството за внатрешни работи во соработка со Црвениот крст на Република Македонија започна со реализација на активности во склоп на проектот на РЦ за ГР Север за превенција од опојни дроги во граничните предели. За потребите на истиот беа ангажирани двајца врснички едукатори од општинската организација на Црвен Крст Центар кои на ден 15.03.16 со почеток во 12:00 часот ја одржаа првата едукација на темата „Превенција од зависност од дрога“ во ОУ „Симче Настовски“ во село Вратница – Тетовско на учениците од шесто до деветто одделение. Едукацијата помина одлично во интеракција со учесниците и покрај двајцата едукатори во истата се вклучуваа и претставниците од одделението за превенција, со цел запознавање на учениците со видовите на дрога, препознавање на зависници и одбивање на понуда за консумирање на дрога.
Вкупно беа присутни 40 слушатели од кои 15 од машки пол и 25 од женски пол.
Ваквиот вид на едукации ке продолжат и понатаму според потребите на проектот.

granicna policija2 granicna policija3

< врати се назад