ноември 29, 2021

Спроведен курс за предавачи по прва помош за кандидати за возачи

Црвениот крст на Република Северна Македонија на 27 и  28.11.2021 година одржа обука за предавачи и демонстратори за курсеви по прва помош за кандидати за возачи возачи.

Обуката се спроведе во просториите на ДХО Даре Џамбаз – Скопје, во строго контролирани услови согласно протоколот за спроведување на обуки и курсеви пропишан од Владата на РСМ. Сите присутни беа обезбедени со  заштитни маски и средства за дезинфекција на рацете и пред почетокот на обуката беше измерена телесната температура на присутните и задолжително потполнување на епидемиолошки анкетен формулар.

Со овие обуки Црвениот крст на РСМ има за цел да создаде нови кадри на квалитетни предавачи кои на правилен и соодветен начин ќе го пренесат своето знаење од областа на прва помош за навремено третирање на повредите настанати во сообраќајните незгоди.

 

< врати се назад