ноември 8, 2021

Спроведен курс за предавачи по прва помош за правни лица

Црвениот крст на Република Северна Македонија како организација има долгогодишно искуство и традиција во областа на едукација на населението за важноста на правилно и навремено пружање на прва помош во случај на незгоди вклучувајќи ги и незгодите и повредите кои се случуваат на работно место со што се помага во намалување на повредите  и зголемување на шансите за преживување.

На 06-07.11.2021 година во просториите на ДХО Даре Џамбаз – Скопје, Црвениот крст на РСМ ја одржа курсна настава за предавачи за курсевите по прва помош за правни лица.

Со овие обуки Црвениот крст на РСМ има за цел да создаде нови кадри на квалитетни предавачи кои на правилен и соодветен начин ќе го пренесат своето знаење од областа на прва помош за навремено третирање на повредите настанати на работно место.

< врати се назад