февруари 6, 2018

Спроведена работилница за проектно планирање

Црвениот крст на Република Македонија од 01 до 05 февруари 2018 година во Центарот за кадри и рекреација на Црвениот крст „Солферино“ во Струга, одржа работилница за проектно планирање во рамки на имплементацијата на проектот за надградба на капацитети поддржан од страна на Меѓународна Федерација. Целта на обуката беше  да се надградат капацитетите на претставниците на општинските организации на Црвениот крст за проектно планирање. На работилницата учество зедоа 19 волонтери и вработени од општинските организации на Црвениот крст Берово, Битола, Крива Паланка, Виница, Гевгелија, Дебар, Демир Хисар, Кичево, Делчево и Охрид. Работилницата беше посветена на обука на човечките ресурси за изработка на проекти за различни донатори, согласно со прирачниците на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина за проектно планирање и мониторинг и евалуација. Согласно насоките кои беа дадени на работилницата,  учесниците од секоја општинска организација на Црвениот крст имаат обврска да подготват предлог проект, преку кој ќе имаат можност да ги применат стекнатите знаења. Изработените проекти ќе бидат разгледани на следната работилница која Црвениот крст на РМ ќе ја организира со цел да се даде поддршка во финализирањето на проектите.

 

< врати се назад