април 28, 2020

Светски ден за безбедност и здравје при работа

На Светскиот ден на безбедност и здравје при работа им оддаваме чест на сите здравствени работници. Тие несебично се грижат за сите нас и се борат за секој живот. 

< врати се назад