септември 13, 2019

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ПРВАТА ПОМОШ

Светскиот ден на Првата помош е можност да се промовира и застапува заложбата за поседување на знаење и вештини за укажување на прва помош на пошироката јавност.

Вештините за укажување на прва помош треба да бидат достапни за сите како хуманитарен акт кој ги овластува  луѓето да спасуваат животи и да помогнат во закрепнување од  нагло настанати заболувања или повреди. Од овие причини, Црвениот крст на Република Северна Македонија се залага да барем еден член од секое семејство биде едуциран и обучен да укаже прва помош, затоа Ве охрабруваме да  посетите некоја од нашата обука за прва помош.

< врати се назад