октомври 31, 2022

Тренинг по прва помош на тема „Методологија и техники на предавање по прва помош,,

Во период од 28-30.10.2022 година во Центарот за кадри и рекреации “Солферино” во Струга Црвениот крст на Република Северна Македонија спроведе тренинг  на тема „Методологија и техники на предавање по прва помош,, поддржан од Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина во рамки на проектот ‘‘Здравствена грижа во итни состојби,, .

На тренингот земаат учество 26 предавачи и демонстратори по прва помош и истиот беше спроведен од страна на лиценциран тренер за тренери по прва помош од Црвениот крст на Република Северна Македонија.

 Целта на оваа обука беше да се зајакнат знаењата и вештините и стекнување на нови знаења за методологија и техники на предавање по прва помош на предавачите и демонстраторите на курсевите по прва помош.

< врати се назад