јуни 7, 2017

Тренинг за логистика, брза проценка и дистрибуција на хуманитарна помош с.Богомила, Велес 01.06.2017 – 02.06.2017 година

Во периодот од 01.06.2017 – 02.06.2017 година Црвен крст на Република Македонија во соработка со ООЦК Велес а поддржано од страна на Ротари Клуб Велес организира работилница логистика, проценка и дистрибуција на хуманитарна помош за потребите на тимот за одговор при катастрофи на ООЦК Велес во с.Богомила, Велес.

Главна цел на тренингот беше подигнување на капацитетите на волонтерите од тимот за одговор при катастрофи на ООЦК Велес како и подигнување на ефикасноста во одговорот во случај на катастрофи со посебен акцент на логистиката, проценката и дистрибуцијата на хуманитарна помош.

На работилница учествуваа 18 учесници и тренери на Црвен крст на РМ и ООЦК Велес. Во текот на дводневната обука се разработуваа содржини од логистика, проценка и дистрибуција на хуманитарна помош. Преку размена на досегашни искуства и практични примери тимот за одговор при катастрофи на ООЦК Велес се запозна со темите и нивната важност и практична примена. Вториот ден од работилницата беше искористен за тренинг вежба за проценка и изработка на дистрибутивен план на претходно дадени сценарија за селата Нежилово и Ореше. Членовите на тимот успешно ја завршија вежбата и го применија стекнатото знаење.

 

< врати се назад