септември 22, 2015

УЧЕСТВО НА НАСТАН ГДи ДЕН НА РЕШЕНИЈА 2015

На 22.09.2015 година во М6 Едукативниот центар беше организиран настан “ГДи Ден на решенија 2015”. Компанија ГДи со своето 26 годишно искуство претставува специјализиран Европски провајдер за апликативни решенија, со фокус на оперативните деловни процеси и донесувањето одлуки.

На нивна покана, на овој настан зема учество и генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија г-дин Саит Саити на тема “Успешно работење и општествена одговорност”.

Г-дин Саити истакна дека соработката на Црвениот крст со корпоративниот сектор од година во година е во пораст што го издвојува Црвениот крст како лидер во државата во поттикнување на општествената одговорност на компаниите за потребата од вложување во заедниците. Како потврда за остварената партнерска соработка, неколку компании кои реализираа заеднички проекти со Црвениот крст добија национална награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија во категоријата за вложување во заедницата. Продолжуваме да чекориме заедно во нашата хумана мисија преку практикување на седумте хуманитарни принципи во интерес на ранливите категории на население кои ги опслужуваме.

Голема благодарност упати до команијата ГДи за соработката и дадената донација во информатичка опрема и онлине апликација локации на Црвен крст на Република Македонија.

gdi

< врати се назад