октомври 20, 2021

Учествувајте во студијата на ЦКРСМ и кажете ни ги вашите ставови, искуства и очекувања поврзани со долгорочната нега!

Линк до студијата: https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6nc3RoO51iB0Bng?Q_Language=MK

Црвениот крст на Република Северна Македонија спроведува студија со група меѓународни академски, државни и невладини организации кои се дел од проектот на InCARE (Поддршка на ИНклузивниот развој на долгорочни услуги за нега (CARE) во заедницата со партиципаторен пристап на повеќе чинители) кофинансиран од страна на Европската Унија.

Пополнувањето на прашањата од оваа анкета нема да ви одземе повеќе од 20 минути. 

Нашата цел е преку неа да прибереме информации во однос на ставовите, искуствата и очекувањата во однос на долгорочната нега и грижа, а со цел осмислување на подобри системи за помош и поддршка на повозрасните лица кои имаат потреба од помош, како и за нивните семејства и заедници. Наодите од оваа студија ќе се искористат за подигање на свеста во однос на предизвиците со кои се соочуваат повозрасните лица кои имаат потреба од помош и нивните семејства, како и за предлагање и препорачување на политики со кои тие лица би се поддржале.

< врати се назад