мај 31, 2016

Втора ЦКА ПХВ финална работилница – Циклус 2016 година

Од 27 до 29 мај во центарот Солферино во Струга се одржа втората финална работилница во рамките на програмата ЦКА-ПХВ. 76 младинци и дисеминатори ги презентираа проектите кои ги изработуваа во изминатите два месеци. За време на финалната работилница младите снимаа филм, подготвуваа тв шоу, учеа за културата, за тимската работа и добија насоки за подготовка на ПХВ недела која секоја година се одбележува од 21-27 септември.

Младите учесници беа дел од овогодинешниот ЦКА-ПХВ циклус кој подразбира добивање на 3 обуки, и тоа првата за дисеминација, втората како се изработуваат малите проекти и последната, начини на документирање. Младите кои присуствуваа на оваа работилница беа избрани како најдобри, бидејќи реализираа проекти кои направија трајни промени во заедница, имаа голем број на волонтерски часови додека ги изработуваа проектите, имаа оргинална идеја и промоција на сработеното. Во овогодишниот циклус се изработија 184 мали проекти за добробит на заедница од страна на 1108 младинци. Младите се поддржани од страна на стручната служба на ООЦК, но и страна на своите дисеминатори кои добиваат унифицирана обука.

Младите  на оваа работилница беа истакнати како позитивни примери во својата заедница, беа мотивирани да продолжат со својот волонтерски ангажман и секако охрабрени да прават промени во заедницата.

Програмата оваа година е поддржана преку прграмата на CIVIKA Mobilitas.

< врати се назад