септември 19, 2015

XXIV-ти Државен натпревар на екипите по прва помош 19.09.2015 – Крива Паланка

Во организација на Црвениот крст на република Македонија и Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка се одржа XXIV-от Државен натпревар на екипите по прва помош.под мотото “Првата помош во услови на мигрантска криза”. И денес како и во многу години наназад се сосочуваме со многу предизвици а пред се со мигрантите кои транзитираат низ Република Македонија и на кои им е потребно укажување на прва помош, а Црвениот крст е исправен и пред овој голем предизвик.

Натпреварот имаше за цел да ја промовира првата помош кај младата популација и во јавноста пошироко, нагласувајќи ја хуманата компонента која е од непроценливо значење за овозможување на безбедно секојдневие.

Вкупно учество земаа 25 екипи од општинските организации на Црвениот крст од целата територија на Р. Македонија, кои се натпреваруваа во укажување на прва помош при различни видови на реалистично прикажани повреди. Младите исто така ќе имаат можност да ги покажат своите знаења од областа на дисеминацијата и вештините во игрите од забавен карактер. Првото место го освои екипата од ООЦК Кисела Вода, а второто и третото место го заземаа ООЦК Кочани и Гази Баба. Најуспешно екипа од областа на дидиминацијата беше екипата од ООЦК Битола.

Натпреварот го отвори претседателот на Организациониот одбор на Државниот натпревар по прва помош асс.д-р Огнен Костовски, а прогласувањето на редоследот на екипите и доделување на пехарите го направија г-ѓа Жаклина Цветковска претседател на ООЦК Крива Паланка и генералниот секретар на ЦКРМ г-дин Саит Саити.

natprevaro

< врати се назад