септември 17, 2015

XXIV-ти Државен натпревар на екипите по прва помош 19.09.2015 – Крива Паланка

           XXIV-от Државен натпревар на екипите по прва помош се организира во годината кога Црвениот крст на Р. Македонија одбележува 70 години од формирањето и дејствувањето и 20 години полноправно членство во Меѓународната федерација на националните друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина. Оваа година ќе се одржи на 19.09.2015 година (сабота) во Крива Паланка под мотото “Првата помош во услови на мигрантска криза”. И денес како и во многу години наназад се сосочуваме со многу предизвици а пред се со мигрантите кои транзитираат низ Република Македонија и на кои им е потребно укажување на прва помош, а Црвениот крст е исправен и пред овој голем предизвик. Натпреварот има за цел да ја промовира првата помош кај младата популација и во јавноста пошироко, нагласувајќи ја хуманата компонента која е од непроценливо значење за овозможување на безбедно секојдневие. Вкупно 25 екипи кои ги претставуваат општинските организации на Црвениот крст од целата територија на Р. Македонија ќе се натпреваруваат во укажување на прва помош при различни видови на реалистично прикажани повреди. Младите исто така ќе имаат можност да ги покажат своите знаења од областа на дисеминацијата и вештините во игрите од забавен карактер. Работните места по прва помош и работните места од натпреварувачко-забавен карактер ќе бидат поставени покрај Кејот на Крива река во Централното градско подрачје. Свечено отворање е закажано за во 10.00 часот, а натпреварот започнува во 10.30 часот на 19 септември 2015 година.

natprevar

< врати се назад