декември 3, 2015

ЗАЕДНИЧКА ИНИЦИЈАТИВА

Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Општинскитe организации Битола, Велес, Гостивар, Кичево,Кочани, Крива Паланка, Кавадарци, Струга, Струмица,Центар, Гази Баба, Чаир, Кисела Вода и Карпош спроведе заедничка инициатива за купување на нови возила марка каде на 03.12.2015 година и беа подигнати новите возила.

Целта на оваа заедничка иницијатива е подобрување и унапредување на капацитетите и условите на Општинските организации, како и унифицираната примена на стандардите за брендирање од страна на овие субјекти во организацијата за придонес кон функционално единство, унифициран дизајн, видливост и препознатливост во земјата, но и пошироко.

< врати се назад