јули 16, 2019

КАМПАЊА ЗА ПРВА ПОМОШ – 11.07.2019

Почитувани дами и господа,

 

Црвениот крст е организација која работи на унапредување и заштита на здравјето на граѓаните. Еден од многуте аспекти кои организацијата ги покрива е и првата помош. Согласно Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, Црвениот крст изведува настава за прва помош за кандидати за возачи на моторни возила.

Нашата организација активно ја следи состојбата поврзана со сообраќајните незгоди, добиените податоци од Министерството за внатрешни работи, покажуваат дека во 2016 година имало 165 жртви во сообраќајни незгоди и 5,971 повредени лица, во 2017 година 155 жртви и 6224 повредени лица, а во 2018 година 133 жртви и 5860 повредени лица.

Главни причинители за сообраќајните незгоди се вбројуваат брзо возење, непочитување на правила за првенство на минување, недржење страна и правец на движење, непрописно движење и свртување, користење на мобилни телефони и управување под дејство на алкохол.

Овие податоци предупредуваат дека функцијата на првата помош треба да се подигне на повиско ниво со оглед на фактот дека е брза витална интервенција чија цел е да се спаси човечки живот, да се намалат компликациите од настанатите повреди и инвалидитетот.

Со правилно пружена прва помош на самото место на сообраќајната незгода овие бројки можат да се намалат, НО КАКО?

Црвениот крст од денес спроведува бесплатна летна кампања за освежување на знаењата по прва помош кај постоечките возачи. Целта е да се освежат знаењата на возачите, да се подигне јавната свест за потреба од обезбедување на прва помош во сообраќајот во случај на незгода и да се влијае кај донесителите на одлуки во државата за потребите од унапредување на квалитетот и знаењата за прва помош во секојдневното живеење со посебен акцент на возачите.

 

За оваа цел ќе се одржат бесплатни освежителни курсеви за возачите во 33 Општинска организација на Црвен крст. Вкупно ќе бидат опфатени 8000 возачи.

Црвениот крст Ве повикува да присуствувате на бесплатни освежителни курсеви кои ќе се спроведуваат во секоја општинска организација на Црвен крст на територија на нашата држава во периодот од 15 јули до 15 септември.

 

Запомнете, ТВОЕТО НЕЗНАЕЊЕ ЧИНИ ЖИВОТ!

< врати се назад