Integrated care and support service business development in the Red Cross of Republic of North Macedonia – финансиран од Австриска Агенција за развој (АДА), Австриски Црвен Крст, Швајцарски Црвен Крст

Integrated care and support service business development in the Red Cross of Republic of North Macedonia – финансиран од Австриска Агенција за развој (АДА), Австриски Црвен Крст, Швајцарски Црвен Крст

Започна тридневната обука за воспоставување на пилот-фазата на сервисот Итно копче во Црвениот крст на Република Северна Македонија

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,, Развој на деловни услуги  за интегрирана грижа...>>


Integrated care and support service business development in the Red Cross of Republic of North Macedonia – финансиран од Австриска Агенција за развој (АДА), Австриски Црвен Крст, Швајцарски Црвен Крст

Како резултат на трендот на континуирано стареење се појавува се поголема потреба од развој на различни форми на...>>


< врати се назад