јуни 8, 2022

Дистрибуција на хуманитарна помош за украинското население

Хуманитарната помош на Црвениот крст на РСМ наменета за населението од подрачјата погодени од војната во Украина составена од 1200 пакети со храна и 400 пакети со хигиенски производи пристигна во Украина на 03.06.2022 година. Помошта е предадена на Црвениот крст на Украина и се и дистрибуира до погоденото население од воените судири во Украина.

Ова е втора пратка хуманитарна помош за Украина која се обезбедува од граѓаните на нашата земја како хуманитарна поддршка за најранливото население во Украина.

Црвениот крст на Република Северна Македонија исто така продолжува и со обезбедувањето грижа и поддршка за граѓани од Украина кои престојуваат во нашата земја преку обезбедување на основни потреби на оваа целна категорија.

< врати се назад