април 8, 2022

Посета на Делегацијата на Црвен крст на Република Австрија

Врз основа на стратешкото партнерство помеѓу Црвениот крст на Република Австрија и Црвениот крст на Република Северна Македонија, беше извршена официјална посета од страна на Австрискиот Црвен крст во периодот од 05 до 06.04.2022 година.

Претставниците од Австриската Делегација остварија средба со Генералниот секретар на Црвениот крст на Република Северна Македонија д-р Саит Саити на која беа дискутирани темите за развој на постојни и нови програми и активности на Националното друштво, како и идни цели и очекувања кaко дел од успешната соработка помеѓу двете Национални друштва.

Покрај средбата со Генералниот секретар на ЦКРСМ,  претставниците на Австриската делегација остварија средби со стручните соработници при Централната канцеларија, со што имаа можност да се спознаат со постигнатите резултати од досегашните спроведени активности.

Претставниците имаа можност да го посетат Тренинг центарот при Црвениот крст – Солферино во Струга, новиот Нега Центар- Црвен крст на град Скопје, Контакт Центарот за ново планираните социјални услуги Итно копче и транспорт на корисници, како и Оперативниот Центар за одговор при катастрофи при ЦКРСМ.

< врати се назад