мај 10, 2022

Едукација на  нови мотиватори за доброволно крводарителство

Во периодот од 06 – 08 мај 2022 година  во Центарот за кадри и рекреации “Солферино” во Струга беше одржан семинар за едукација на  нови мотиватори за доброволно крводарителство.

На семинарот учествуваа 18 учесници претставници на општинските организации на Црвен крст  Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, Охрид, Ресен, Прилеп, Крушево, Велес,  Чаир, Кавадарци и Неготино, каде беа обработени следните теми: крводарителството во РСМ и светот, Стратегија за доброволно крводарителство за 2022-2026 година, крв и крвни елементи  и актуелности во современата трансфузиона медицина, исхрана според крвни групи и здрав начин на живот, мотивација и демотивација за крводарителство, психолошки аспекти на крводарителството – со посебен акцент на промовирање на еднаквоста и почитување на различноста, комуникација, видови комуникација, пречки во комуникација, фактори и чувства за ефективна комуникација, процес на активно слушање и аспекти на тим и тимска работа во крводарителството.

На крај учесниците има можност да споделат искуства и практични примери од разни средини, во разни организации и  институции и градење на нови пријателства кои ќе им бидат поддршка во натамошната работа како мотиватори за доброволно крводарителство.

< врати се назад