март 5, 2020

Едукативна работилница во рамки на Проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со попреченост“

Од 28 февруари до 01 март 2020 година во Центарот „Солферино“ во Струга, се одржа едукативна работилница во рамки на Проектот „Подобрување на социјализацијата на  деца и млади со попреченост“, поддржан од Комерцијална банка АД Скопје. На работилницата  учествуваа 28 претставници, нови волонтери од општинските организации на Црвен крст Велес, Кичево, Гостивар, Дебар, Делчево, Прилеп, Кавадарци и Црвен крст на град Скопје, координаторите од општинските организации Гостивар и Делчево и Црвен крст на град Скопје, претставник на ЈУ Завод за социјални дејности Скопје и претставници од стручната служба на Црвен крст на РСМ. Целта на работилницата беше да се зајакнат капацитетите на волонтерите на Црвениот крст  за  поддршка на децата и младите со попреченост. Согласно програмата, беа обработени следните теми: Права на лицата со попреченост; тим и тимска работа; комуникација   со лица со попреченост и промовирање на еднаквоста и почитување на различноста кај луѓето.

На работилницата беа претставени и локалните планови за акција за реализирање на активностите во рамки на проектот за подобрување на социјализацијата на децата од дневните центри и децата во згрижувачки семејства. Исто така беа презентирани позитивни искуства, со што  учесниците  имаа можност да се запознаат со активностите, да разменат идеи и предлози за организирање на слични активности во рамки на своите општини.

Учесниците на работилницата земаа активно учество и споделија лични искуства, покажаа висока мотивираност и  интерес за учење и надградување на  сопствените капацитети и посветеност кон волонтерската работа со децата и младите со попреченост.

< врати се назад