ноември 20, 2017

Информирањето и комуникациите, важен сегмент за промоција на активностите за воспоставување на семејни врски

Со цел подобрување на одговорот на предизвиците на мрежата за Воспоставување на семејни врски и ефикасната интеграција со активностите за информирање и комуникација во врска со мигрантската криза која во изминатиот период го зафати регинот, Регионалната канцеларија на Меѓународниот Комитет на Црвен крст во Белград на 15 и 16 ноември организираше состанок на координаторите и теренските работници за Воспоставување на семејни врски и лицата одговорни за информирање и комуникации во националните друштва од Црвениот крст на Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Албанија, Романија и Унгарија.

Со темите кои се обработуваа на состанокот се направи спој на сработеното досега на планот на Воспоставување на семејни врски и плановите за понатамошно делување, а особено внимание се посвети на структурата на одделите за информирање и комуникации во националните друштва присутни на состанокот и начинот на соработка на овие два оддела за време на мигрантската криза. Од состанокот произлезе заеднички заклучок дека оваа соработка и тоа како придонесе за промоција на активностите за воспоставување на семејни врски во сите национални друштва кои ги третираа проблемите на мигрантите и ја истакна оваа активност како приоритет во работата на Движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина.

< врати се назад