јули 26, 2022

Летен младински камп „100% Црвен крст“

Во период од 19 до 25 јули 2022 година во Струга се реализираше уште едно издание на летниот младински камп „100% Црвен крст“ во организација на младите на Црвениот крст на Република Северна Македонија. На истиот земаа учество претставници од 32 Клубови на млади од територијата на РСМ.

Целта на кампот беше зајакнување на капацитетите на новоизбраните раководни структури во Клубовите на млади. Преку сет од обуки младите се стекнуваа со знаења и вештини за организирање на младите во своите клубови, одржување на состаноци, креирање на активности, ефективно пренесување на информации, подобро запознавање со структурата и активностите на националното друштво, поднесување на иницијативи на локално и национално ниво, креирање на годишни планови и извештаи, запознавање со релевантни документи кои ја уредуваат работата на младите во рамките на Движењето, Националното друштво и државата.

Младинскиот камп претставува голема можност за сите млади да се стекнат со вештини, да добијат неизмерна мотивација за работа а и секако во целиот процес да се стекнат со пријателства и сеќавања вредни за паметење.

< врати се назад